Bemanningsbank

Afspraken maken doe je samen


 

Afspraken tussen bemanningsleden onderling (schipper en opstapper)

Er kan niet vaak genoeg op gewezen worden: de Bemanningsbank bemiddelt slechts tussen de vraag en het aanbod. Wij adviseren de bemiddelde partijen om goede afspraken te maken over de invulling van wederzijdse verwachtingen.

Hier enkele punten om aan te denken:

  • Wat zijn de verwachtingen, die een schipper van een opstapper heeft?
  • Met wat voor verwachtingen stapt de opstapper aan boord?
  • Vaar je mee voor de gezelligheid, verwacht je van alles te kunnen leren?
  • Vraag je als schipper iemand mee om voor de koffie en de thee te zorgen onderweg, of verwacht je een opstapper, die ‘s nachts zelfstandig een wacht draait tijdens een oversteek?
  • Verwacht de opstapper een gratis volledig verzorgde cruise of vraagt de schipper een financiële bijdrage voor voeding, havengeld en brandstof?
  • Zijn er medische items, waarvan het wenselijk is, dat die van tevoren besproken worden?
  • Wat spreek je af voor als er onderweg schade gevaren wordt?

In onderstaand voorbeelddocument is een aantal zaken op een rij gezet en worden enkele suggesties gedaan. Download het document, bespreek samen de voor jullie situatie belangrijke punten en leg de afspraken vast in de Afsprakenlijst.

 

Inzien: Afsprakenlijst Schipper-Opstapper

Download:  Afsprakenlijst Schipper-Opstapper docx

 

Afspraken tussen deelnemers en de commissie Bemanningsbank (disclaimer)

De commissie Bemanningsbank is onderdeel van de NVvT; het Huishoudelijk Reglement en andere regelingen van de NVvT zijn onverkort van toepassing op de activiteiten van de commissie Bemanningsbank. In dit verband vragen we in het bijzonder aandacht voor de artikelen 31 tot en met 34 van het Huishoudelijk Reglement. Daarnaast hechten we eraan om duidelijk te zijn over het volgende.

De commissie Bemanningsbank heeft ten doel om leden van de Toerzeilers bijeen te brengen zodat deze leden samen op een schip kunnen varen, leren en plezier hebben.De commissie Bemanningsbank faciliteert daartoe schipper en overige bemanningsleden. De commissie brengt onder andere vraag en aanbod bij elkaar en organiseert evenementen. De schipper is te allen tijde verantwoordelijk voor schip en bemanning. Als zodanig besluit de schipper of hij/zij bemanningsleden toelaat en handhaaft op het schip. Met andere woorden: de schipper kan bemanningsleden weigeren of sommeren van boord te gaan. De gevolgen van dergelijke besluiten zijn voor rekening en risico van schipper en de betrokken bemanningsleden; de commissie is geen partij bij dergelijke besluiten.

Schipper en overige bemanningsleden dienen de wederzijdse verwachtingen duidelijk te krijgen en goede afspraken te maken over de invulling daarvan. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij deze deelnemers. Eventueel kan de commissie Bemanningsbank dit afstemproces stimuleren en faciliteren, maar zij draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitkomst daarvan.