Contact

Contact Algemeen

Heeft u een vraag aan een commissie, mail dan met die commissie kies: "Contact met een commissie".
Diverse andere contact mogelijkheden vindt u in de menulijst links op deze pagina.

Mogelijk staat het antwoord op uw vraag in de FAQ onder menuoptie De Vereniging?

Komt u er met deze opties niet uit?
Vul dan s.v.p. onderstaand formulier in, zodat wij per mail contact met u kunnen opnemen.
    

Dit formulier wordt gestuurd naar het algemene informatie email adres van De Toerzeilers.

Contact Evenementen

Via onderstaand formulier kunt u uw vraag stellen die verband houdt met evenementen.
Indien u een vraag heeft over een specifiek evenement kunt u mogelijk via de contactinformatie aldaar uw vraag stellen.
    

Dit formulier wordt gestuurd naar het emailadres van de Evenementen coördinator.

Organiserende Commissies

Met onderstaande links gaat u naar de contact pagina van de commissie (alleen voor leden). Als u nog niet ingelogd was op deze website dient u dat alsnog te doen.
U kunt ook een mail sturen naar commissienaam gevolgd door @  Toerzeilers.nl
 
Noord

West

Oost

Zuid

Centrum

Zeezeilers: Uiterton

Vakantiezeiler:s Vakantietochten

Zeemancipatie

Opstappers: Bemanningsbank

Trailersailers

Zeilers op het droge: Winterweekend

Overige commissies:Marketing, Lustrum, Redactie, ....


De Ledenadministatie

Al uw gegevens in de ledenadministratie kunt u zelf wijzigen. Via de LEDENADMINISTRATIE, waar u apart voor moet inloggen, kunt u UW GEGEVENS zelf bijwerken.
De vrijwilligers van de ledenadministratie helpen u natuurlijk bij bijzondere zaken.

Voor correspondentie is een antwoordnummer beschikbaar. Het geniet echter de voorkeur om gebruik te maken van onderstaand contactformulier.

contactadres

Nederlandse Vereniging van Toerzeilers

Alle contacten gaan via de mail.

Het antwoordnummer is opgeheven.

    

Dit formulier wordt gestuurd naar het emailadres van het ledensecretariaat.

Contact met Redactie aanleveren Kopij

Kopij voor de Toerzeilen wordt verwelkomd.
Voor het aanleveren van kopij zijn richtlijnen beschikbaar tevens zijn er sluitingsdata voor elke uitgave.
U kunt deze informatie teuglezen op de PAGINA VAN DE REDACTIE.
    

Dit bericht zal worden verzonden aan de redactie van de Toerzeilen.

Contact met Redactie van commerciële aard

      

Dit formulier wordt gestuurd naar het emailadres van de redactie van de toerzeilers.

Contact met Vaarbelangen

Vaarbelangen wil graag uw input over zaken die u tegen komt tijdens het beoefenen van de watersport.
    

Dit formulier wordt gestuurd naar het emailadres van de Commissie Vaarbelangen.

Contact met Webredactie

De webredactie is altijd geinteresseerd in uw mening aangaande de website. Bovendien zien wij graag nput van de leden tegemoet.
    

Dit formulier wordt gestuurd naar het email adres van de Webredactie.