Artikelen

HomeVaarbelangenArtikelen
HomeVaarbelangenArtikelen
De Toerzeilers - Artikelen

Staande mastroute ten tijde van Corona

De provincie Zuid-Holland, beheerder van onder andere het traject over de Gouwe als onderdeel van de staande mast route (SMR) zal voor het zomerseizoen tot nader orde geen extra personeel beschikbaar stellen. Dat houdt in dat het winterbedieningsschema gecontinueerd wordt. In de praktijk betekent dat, dat zaterdag de bediening loopt tot 18.00 uur en zondags wordt niet bediend. 
Waternet, beheerder van de bruggen en sluizen in de gemeente Amsterdam heeft soortgelijke maatregelen ingevoerd. Dat betekent dat de SMR niet door Amsterdam leidt, maar gebruik moet maken van de westelijke route door Haarlem.  
Volgens de beheerders blijven deze maatregelen van kracht tot de nationale overheid besluit tot afschaling van de beperkende maatregelen. Raadpleeg voor vertrek altijd:  www.vaarweginformatie.nl

 

Van 10 oktober tot 20 november 2019 is de hefbrug bij Boskoop gesloten geweest en was het scheepvaartverkeer gestremd voor spoedreparaties. In 2020 is verder onder­houd voorzien. Ook de overige bruggen over dit traject werden geïnspecteerd met extra on­der­­houds­werkzaamheden als gevolg. Onderstaand geven wij u de consequenties daarvan voor de staande mast route (SMR), voor alleen 2020.

 

Haringvlietbrug

De brug der zuchten.

RWS besloot voor het seizoen 2020, ondanks forse protesten van de waterrecreatie sector, om de doordeweekse middagopening van 15.30 uur te schrappen. Het weg­verkeer krijgt voorrang. 

TZ wil van de gelegenheid gebruik maken om tot uitbreiding van de bedientijden op andere momenten te komen. Niet als compensatie, maar om de versoberings­maat­regelen uit 2014 en 2015 ongedaan te maken. Ons voorstel wordt breed gedragen door de waterrecreatiesector.

 

De Toerzeilers, het Watersportverbond en Waterrecreatie Nederland sloegen in 2018 de handen ineen om een toekomstbeeld te schetsen van ons belangrijke vaargebied. Met inbreng van andere watersporters is deze visie op 12 december officieel getekend. Namens de Toerzeilers door Arnold Koorn, voorzitter van de vereniging.

In de afgelopen 9 jaar (sinds het lozingsverbod in 2009) zijn de ontwikkelingen die er toe zouden moeten leiden dat het (boordtoilet)lozingsverbod nageleefd wordt onvoldoende effectief gebleken ofwel er wordt nog steeds – ondanks het verbod – geloosd waar dat niet mag.

De bedoelde ontwikkelingen betreffen naast de regelgeving vooral de inbouw van vuilwatertanks en afzuig/uitpomp voorzieningen in jachthavens waarvoor ook tijdelijke subsidieregelingen werden ingesteld. Ook is de inbouw van een vuilwatertank bij nieuwbouwjachten verplicht, voor bestaande jachten is daar geen eis aan gesteld, wel een dringend advies voor gegeven.

Onder het motto “In wat voor Nederland willen wij graag leven ?” werkt de overheid aan vernieuwing van de regelgeving voor de leefomgeving. Het gaat om planologische vraagstukken, stedenbouw, maar ook over klimaat, natuurbeheer en toerisme. Het belangrijkste onderdeel zal de nieuwe omgevingswet zijn, die volgend jaar moet worden ingevoerd. Het raakt ook de Toerzeilers, naar verwachting wordt ook het Basis Recreatie Toervaart Net  (BRTN) en daarmee de Staande Mast Route een onderdeel van de Omgevingswet.

Samenvatting Onderwerpen en Standpunten
 
Algemeen
In de statuten van De Toerzeilers neemt de belangenbehartiging een belangrijke plaats in. De commissie Vaarbelangen speelt hierbij een centrale rol. Zij houdt planologische en andersoortige ontwikkelingen bij- zowel m.b.t. de beleidsvorming als m.b.t. de uitvoering - die van  invloed zijn op vaargebied en vaargedrag en stelt zo nodig actie voor.

Om de leden een indruk te geven hoe de commissie aankijkt tegen het belang van de diverse onderwerpen is hieronder haar rangorde aangegeven. Geef Uw eigen prioriteitsstelling door via de mail op  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen die mee in de opstelling van de standpuntennota 2019.

1. Veiligheid
Meewerken met Varen Doe Je Samen, actief meedoen met discussie over vaarbewijs.

2. Onbelemmerd vaarwater
Brug- en Sluisbediening zo snel mogelijk. Staande Mast Route in 24 uur van Dordt naar Amsterdam en vv. Aandacht voor doorvaart door windparken bij slecht weer en 's nachts. Mosselzaad invang installaties alleen buiten de vaargeulen. Fonteinkruid overal bestrijden behalve in de vooroever. Baggeren om overal de minimale diepten te handhaven. Toegangsgeulen naar jachthavens in Markermeer bij baggerprogramma betrekken. Stremmingen zo kort mogelijk. Knelpunten kruisingen weg/water z.s.m. oplossen bij voorkeur met aquaducten.

3. Natuur en Milieu
Bij Natura 2000 moet bestaand gebruik gerespecteerd worden. Eén landelijke gedragscode. Dynamische zonering bij gesloten recreatie gebieden. Bij antifouling binnenvaart en jachten gelijkwaardig behandelen.

4. Ontwikkeling toervaarnet met voorzieningen
Opnemen in de Omgevingsvisies.

5. Landschap
Openheid handhaven. Voor windparken zijn de ruime binnenwateren en 12 mijlszone voldoende benut. Doorvaart in windparken ook 's nachts en bij slecht weer. Licht- en lawaaibronnen afschermen.

6. Betaalbaarheid
Bruggeld overbodig. Toeristenbelasting eventueel alleen voor passanten. Vaarbelasting afwijzen.

7. Ruimtelijke ontwikkelingen
Inzetten op compensatie Brouwerseiland. Verkeerspost Ouddorp bemand houden. Nieuwe eilanden, moerassen en luwtestructuren beperken. Een Waddenzee zonder beperkingen voor zeilers. In de Waddenzee te snel varen en geluidoverlast voor RIB's bestrijden door handhaven. Voor de Noordzee kustzones vrijhouden. Populaire routes vastleggen in de Nationale Omgevingsvisie.

8. Organisatie van de sector waterrecreatie
Zoeken naar samenwerking. Pro-actief standpunten uitdragen.

9. Beperkende regelgeving
Marcom- B noodzakelijk voor Marifoon DSC (Digital Selective Calling). AIS-B gebruik trainen. Vaartuig registratie niet nodig. Meer praktijk in het vaarbewijs.

 

Voor meer informatie over de achtergrond van deze standpunten, verwijzen we naar bijgevoegde pdf-file <klik hier voor de pdf>

 

De commissie vaarbelangen bewaakt de vaarwateren van de leden van de Toerzeilers al vele jaren en heeft op vele fronten reeds de stem van de Toerzeilers laten horen. Een selectie uit eerder gepubliceerde artikelen van de commissie vaarbelangen verdient dan ook zeker uw aandacht en vindt u hieronder.