Belangenbehartiging

HomeVaarbelangenCommissieBelangenbehartiging
HomeVaarbelangenCommissieBelangenbehartiging

Belangenbehartiging

In de statuten van De Toerzeilers neemt de belangenbehartiging een belangrijke plaats in. De commissie Vaarbelangen speelt hierbij een centrale rol. Zij houdt planologische en andersoortige ontwikkelingen van invloed op vaargebied en vaargedrag in de gaten en stelt zo nodig actie voor. Op diverse gebieden nemen commissieleden deel aan overleg zoals het Toeristisch Overleg Waddenzee en het Recreatie-platform voor de Zuidwestelijke Delta.