Structuur en werkwijze

HomeDe verenigingStructuur en werkwijze
HomeDe verenigingStructuur en werkwijze

Onze vereniging de Toerzeilers

De Nederlandse Vereniging van Toerzeilers; de Toerzeilers
Een vereniging van ruim 3000 leden met ruim 100 vrijwilligers met als doel zeilen: ‘het behartigen van alle belangen van de toerzeilers in de ruimste zin van het woord en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’. Dat betekent dat we als vereniging evenementen organiseren waar alle leden elkaar kunnen ontmoeten, maar ook dat we ervoor willen zorgen dat we samen op een verantwoorde manier kunnen blijven genieten van het vaarwater dat we hebben. We streven naar een veilige, mooie en open vaarweg.

Onze vereniging is opgericht in 1972. In 2017 hebben we ons 45-jarig bestaan gevierd. Een vereninging met een respectable leeftijd.

Vind uw weg binnen de vereniging

Op onze website www.toerzeilers.nl vindt u veel informatie over onze vereniging. Alle commissies presenteren zich met een eigen pagina met informatie.

Bemanningsbank voor opstappers  

Regio's over heel Nederland met diverse evenemeten Noord, Oost, Zuid, West en Centrum

Uiterton voor de zeezeilers

Trailersailing voor zeilers met een trailerbare boot

Vakantietochten voor de langere tochten in groepsverband

Verre Bestemmingen voor de zeilers die vertrekken voor langere of onbepaalde tijd

Winterweekend voor het jaarlijkse weekend kennis opdoen. (voorheen bekend als Woudschoten)

Zeemancipatie voor de vrouwelijke zeilers.

Vaarbelangen heeft oog voor ontwikkelingen en zorgt voor de belangen van zeilend Nederland.

 

Ondersteunende commissies hebben niet altijd een eigen pagina:

Veiligheid ondersteunt de leden bij vraagstukken op veiligheidsgebied.

Marketing verzorgt onze beurzen en diverse marketing zaken.

Ledenadministratie en de financiële ondersteuning is zeer belangrijk voor een vereniging.

Redactie van de Toerzeilen en Boordboek. 

Webredactie is het aanspreekpunt voor alles dat op de website gepubliceerd wordt. Redactie en webredactie stemmen af wat waar gepubliceerd wordt.

Webcommissie is een groep mensen die zich inzet om de IT van de vereniging te onderhouden.

De Lustrumcommissie is een tijdelijke commissie om elke vijf jaren een mooi lustrumfeest te organiseren.

De uitgebreide evenementenkalender kunt u hier bekijken. Er is echter nog meer mogelijk. Op de website kunt u inloggen en dan verschijnen er een aantal opties voor leden:

  • Via de evenementenkalender kunt u zich aanmelden voor evenementen;
  • Het magazine Toerzeilen, inclusief het Boordboek, is digitaal te lezen en te downloaden;
  • De knop Nautin geeft u gratis direct toegang tot het digitale platform Nautin met veel actuele vaarinformatie;
  • Via de ledenadministratie kunt u uw gegevens digitaal zelf bijwerken;
  • Via de Bemanningsbank vinden schipper leden die zich als opstapper beschikbaar stellen
  • Via het forum kunt u vragen aan medetoerzeielrs stellen, maar ook kijken of u samen met andere een zeiltocht kunt maken (voormalige Samenvarenbank).
De Toerzeilers drijft op actieve leden. Indien u ook actief wilt zijn binnen de vereniging kunt u contact opnemen met de betreffende commissieleden of het bestuur of u kijkt bij Vrijwillgers gezocht..

Een landelijke vereniging is soms een wat lastiger bereikbare haven. Het kost even moeite om de route te vinden, maar we helpen u graag op weg. En eenmaal aan een evenement meegedaan, wilt u niet anders meer. Actief meedoen is net zo verslavend als het zeilen zelf.

De verenigingswimpel

Toerzeilers ontmoeten elkaar op het land en op het water. Daarom is het belangrijk de verenigingswimpel op correcte wijze te voeren, zeker bij evenementen van de Toerzeilers. Dat bevordert de herkenbaarheid en versterkt de onderlinge band. Volgens een oude traditie zijn verenigingsfunctionarissen herkenbaar door de vlag die zij voeren. Op het water kunt u dus ook bij hen terecht. Op de achterflap van het Boordboek ziet u welke wimpel bij verenigingsfunctionarissen in het want hangt. Ook een verenigingswimpel slijt. Een nieuwe kost € 5,00 en is op onze website te bestellen. Per bestelling/zending bedragen de verzendkosten € 1,50. De wimpel is ook bij veel evenementen te koop zonder verzendkosten. Hangt u hem dan aan de bakboordzijde in het want?

Structuur

Een vereniging van de omvang van de Toerzeilers vraagt een duidelijke structuur. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Oftewel de leden zijn de baas. Het bestuur wordt benoemd door de leden en heeft de dagelijkse leiding en draagt zorg voor samenhang in de vereniging. De meer dan 100 actieve leden zijn georganiseerd in commissies. 

Vergaderingen

Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Voor een gezonde vereniging is het noodzakelijk dat de leden betrokken zijn bij het bepalen van het beleid en bij de gang van zaken.

Bestuur en commissies

Het landelijk bestuur bestaat ook uit een vrijwilligers die maandelijks vergaderen. Naast dit bestuur zijn er meer dan 100  kaderleden die via commissies actief zijn. De regionale commissies zijn verspreid over Nederland. Hiernaast kennen we commissies voor doelgroepen en een aantal ondersteunende commissies, zoals bijvoorbeeld de ledenadministratie.

Nieuwsbrief

Om de leden rechtstreeks over verenigingszaken te informeren verstuurt het bestuur elke maand een nieuwsbrief naar alle e-mailadressen die bekend zijn bij de ledenadministratie. Ontvangt u de nieuwsbrief niet? Controleer dan uw gegeven in de ledenadministratie.

Ledenservice/kortingen

Op vertoon van uw Toerzeilerslidmaatschapskaart verkrijgt u korting bij een aantal bedrijven en havens. Voor het meest recente overzicht kunt terecht op onze website onder het kopje Lidmaatschap/voordelen. Daar vindt u alle details en voorwaarden van de aanbiedingen.

Betaling van contributie

De contributie à € 39,00 per verenigingsjaar jaar (1/11-31/10) is te voldoen vóór 31 december. Leden worden geacht toestemming te geven voor automatische afschrijving.
Vragen? neem contact op met de contributieadministratie via het contactformulier welke u kunt vinden onder CONTACT.