Vaarbelangen

De commissie Vaarbelangen houdt planologische en andersoortige ontwikkelingen bij die van invloed zijn op vaargebied en vaargedrag. Zij brengt waar nodig onze belangen en standpunten in om beslissingen te beïnvloeden. Waar het kan werkt zij nauw samen met andere partijen, om zo krachten te bundelen.