Communicatie


De vereniging gebruikt meerdere vormen van communicatie om toerzeilers van informatie te voorzien, zodat zij zich optimaal kunnen bezighouden met het zeilen.

We gebruiken hiervoor Facebook, email, de website, Nautin, de nieuwsbrief, het blad Toerzeilen en het boordboek. We zijn aanwezig op de nautische beurzen.

 

communicatieDirect contact op nautische beurzen! De organisatie ligt in handen van onze commissie marketing.

 

 

facebook 80

Facebook, email en website spreken voor zich. Op facebook besteden we vooral aandacht aan nieuwsberichten.

 

 
 

email 96

Email is het meest gebruikte middel binnen het bestuur en het kader. Alle inschrijvers en deelnemers van evenementen ontvangen per email bericht.

 

 
 

Website

De website geeft informatie over het bestuur, de diverse commissies en nieuws. Klik hier voor contact met een van onze commissies. Email de Webredactie voor doorgeven van nieuws of suggesties voor het verbeteren van de website.

 

 
 

Sextant

Nautin voorziet onze leden van de laatst bekende nautische informatie, zoals de laatste positie van boeien, die kan worden gedownload.          

Toerzeilers leden kunnen gegevens gratis downloaden op de Nautin website.
 
 
 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is het maandelijkse communicatiemiddel van de voorzitter om alle leden of een bepaalde groep leden te kunnen bereiken; hierin worden zaken behandeld die geen grote urgentie hebben, maar wel van belang zijn voor de leden.

 

 
 

TZ 285

Toerzeilen is ons magazine dat alleen beschikbaar is voor leden. Het wordt 5 keer per jaar uitgegeven; het bevat verhalen en informatie over de vereniging die niet direct aan tijd zijn gebonden. Als u een artikel voor de Toerzeilen heeft, neem dan contact op met de redactie

 
 

BB 2020

Het boordboek is ook alleen voor leden beschikbaar. Het geeft informatie over de vereniging, maar bevat ook informatie die handig is aan boord (getijdetafels, weerinfo etc.) en de leden- en schepenlijst. Het boordboek wordt éénmaal per jaar uitgegeven in maart.

 

 
 

Document

Privacy vinden wij belangrijk; onze vereniging voldoet (uiteraard) aan de privacywet; zie ons privacy statement.

Lees meer...

 

 

 

 Telefoon

 

Oh ja, we hebben ook nog de telefoon; geen wachttijd en meteen antwoord!

Veel belangrijke telefoonnummers van de vereniging staan vermeld in de ledenlijst van het boordboek.