De gemeente Amsterdam wil graag een beter beeld krijgen van watersporters en waterrecreanten in Amsterdam en is benieuwd naar uw ervaringen. Om dat in beeld te krijgen wordt online onderzoek onder waterrecreanten gedaan. Mocht u tot de doelgroep behoren dan wordt u verzocht aan het onderzoek mee te doen via de volgende link: Start onderzoek